ಬಯಕೆ

ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ಭಾವನೆಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀನೆ ಆಗಿರಲು

ಇನ್ನೇನು ಬಯಸುವುದು ಈ ಮನ?

ನಿನ್ನ ಸನಿಹವನಲ್ಲದೆ…

2 Comments

  • chaithra May 15, 2009 at 15:15

    >tooo good 🙂

    Reply
  • suma December 29, 2014 at 16:51

    :):) kavana Tumba channgide

    Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Instagram
LinkedIn
LinkedIn
Share
RSS